Дизайн

Дата публікації: 06.07.2020
Дата редагування: 18.05.2024
Avatar

Автор: Ірина Гук

Стаж:

Сертифікати:

Про автора:

Інші статті: Читати

CMYK - кольорова модель, назва якої це абревіатура чотирьох основних кольорів блакитний, пурпурний, жовтий та чорний (Cyan, Magenta, Yellow, Key color), використовується як схема формування інших кольорів для цифрового друку.

DPI - абревіатура «Dots Per Inch», яка перекладається як “точки на дюйм”. Тобто, 100 dpi означає, що в одному дюймі перебуває 100 пікселів.

JPEG формат - стислий формат растрових зображень, який є відмінним вибором для зберігання цифрових фотографій і передачі великих кольорових зображень.

RAL - міжнародний стандарт кольорів, в якому кольоровий простір розділений на діапазони, а кожен колір відповідає цифровому індексу.

TIFF формат - формат зберігання растрових графічних зображень з великою глибиною кольору, який використовується при скануванні, в поліграфії та широко підтримується графічними додатками.

Web-дизайн - це проектування оригінальної структури web-сайту, із застосуванням технічних та кольорових рішень, які можуть забезпечити зручність використання і естетичне сприйняття сайту.

Адитивні кольори - метод синтезу кольорів, заснований на змішуванні променів світла, стандартом для якого є модель колірного простору RGB (Red, Green, Blue).

Адитивний принцип синтезу кольорів - принцип додавання потоків основних кольорів (червоний, зелений, синій), при накладанні яких утворюється білий колір.

Асиметрія - порушення симетричності розташування елементів або відсутність симетрії.

Ахроматичні кольори - це безбарвні прозорі кольори: білий, чорний і всі відтінки сірого.

Блок-тінь - візуальний ефект для створення тіні за буквою або об'єктом шляхом дублювання зображення, яке злегка зміщене для того, щоб створити ефект 3D-рельєфу.

Блок-колір - блок суцільного кольору, без градації, що займає велику площу.

Векторна графіка - вид комп'ютерної графіки, де зображення створюються з сукупності геометричних примітивів (точка, лінія, крива), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами, на відміну від растрової графіки, яка описує зображення як масив пікселів.

Виділення об’єкту - виокремлення простору чи площини для зміни чи редагування.

Відтінок - один з видів характеристик кольору, який утворюється з локального кольору шляхом додавання інших кольорів, та відрізняється від нього ступенем яскравості та насиченості.

Візуалізація – це адаптоване зображення знаку чи виробу, з метою кращого розуміння його зовнішнього вигляду, структури та реалізації дизайну.

Градація - поступовий плавний перехід від одного кольору до іншого, від нижчого ступеня прозорості чи насиченості до вищого, і навпаки.

Градієнт - спектр відтінків з плавним переходом, який утворюється завдяки заданому вектору з однієї точки кольору в інший.

Графічний дизайн - це вид дизайну, який полягає в створенні графічних об'єктів (знаків, листівок, логотипів, візиток, символів) за допомогою різних видів графіки, з метою поєднання естетичного вигляду з функціональними завданнями.

Дизайн - це творчий процес художньо-технічного проектування виробів, який включає в себе ілюстрацію, технічні креслення та письмовий опис.

Дизайн інтер'єрів - це вид дизайну, який включає облаштування інтер'єру громадських приміщень, житлового середовища та виробничих будівель, а також розробку проектних завдань та методів їх рішення.

Дизайн-макет - графічне зображення майбутнього виробу, сторінки сайту чи іншого об’єкту у зменшеному вигляді.

Ескіз - графічне зображення предмета, виконане від руки на око, але з усіма потрібними даними для його виготовлення, розмірами, позначеннями та згідно масштабу.

Ескізний проект - конструкторський проект, який дає загальне уявлення про будову, розміри та принцип дії виробу, містить конструктивні рішення, але не надає даталізації в дизайні.

Естетика знаку - загальна концепція знаку, яка включає художнє враження, яке справляє знак, відчуття краси, правильної форми, продуманих матеріалів та вдалого місця розміщення.

Заливка кольором - це заповнення визначеним кольором усієї площі поверхні або певної ділянки зображення, що обмежена контуром.

Кегль шрифту - це висота площини, яка включає висоту друкованої літери чи знаку разом з верхніми і нижніми виносними елементами (засічки, вензеля) і пробіли зверху і знизу майданчику, на якому розташований символ.

Кернінг - вибір правильного інтервалу між буквами з яких складається слово, шляхом зменшення або збільшення відстані між символами для полегшення читання та покращення зовнішнього вигляду.

Колір - це сенсорне сприйняття, яке виникає, в свідомості людини при дії на її органи зору електромагнітного випромінювання видимого діапазону спектру. Так як у фізичному сенсі об'єкти не мають кольору, сприйняття кольору завжди є суб'єктивним, тому що виникає тільки в головному мозку.

Кольороподіл - це процес поділу зображення оригіналу за допомогою світлофільтрів чи на окремі основні кольори зображення, для майбутнього відтворення зображення іншим способом — наприклад на екрані чи на папері.

Композиція - це творча побудова цілісного об’єкту, що забезпечує гармонійне поєднання всіх його складових в єдине ціле.

Контраст - це різниця в характеристиках об’єкту (кольорі, розмірі, формі), яка дозволяє виділити один елемент, порівняно з іншими або на його фоні.

Контраст кольору - це зіставлення двох і більше кольорів та відтінків, для ефектного порівняння їх кольорових відмінностей.

Копія - виріб, який точно відтворює оригінал за зовнішнім виглядом, але може відрізнятися за технологією виготовлення, матеріалом та розміром.

Креатив - це процес створення продукту, який відрізняється новизною підходу, творчим рішенням конкретної проблеми або втіленням в життя оригінальної ідеї.

Ландшафтний дизайн - це вид дизайну, який включає облаштування і озеленення території, а також організацію освітлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків, гойдалок).

Локальний колір - це чистий колір, а не відтінок якого-небудь кольору.

Макет - це копія виробу в натуральну величину або в зменшеному розмірі, з точним дотриманням пропорцій і масштабу.

Медіадизайн - інформаційний дизайн, який полягає в художньо-технічному оформленні з урахуванням психологічних моментів, функціональних особливостей сприйняття інформації та естетики візуального відображення інформації.

Міжбуквенний інтервал (Апрош) - регламентована відстань між сусідніми буквами або символами.

Міжрядковий інтервал (Інтерліньяж) - вертикальний простір між рядками.

Навколишнє світло - рівень освітленості знаку, що безпосередньо впливає на його читабельність та сприйняття.

Насиченість - це ступінь яскравості кольору, що може змінюватись залежно від вмісту в ньому ахроматичного кольору.

Негативний простір - незаповнений простір навколо об'єктів та між ними на зображенні, який формує силует іншого предмету. Даний художній ефект часто використовується для надання витонченості дизайну.

Область повідомлення - визначена ділянка поверхні знаку, яка передає для глядача інформацію за допомогою слів або графіки.

Образ - художня модель уявлення дизайнера щодо об’єкту, як відображення зовнішнього світу в його свідомості, отримане за допомогою органів чуття та передано у вигляді дизайну.

Пантон - стандартизована система підбору кольору Pantone, яка регламентує пропорційність змішування базових кольорів CMYK та використовується для забезпечення відповідності кольору в дизайні та поліграфічній промисловості.

Піксель - найменший логічний двовимірний елемент для відтворення зображення в растровій графіці або мінімальний елемент (точка) цифрового дисплея.

Піктограма (іконка) - стилізоване малюнкове спрощене зображення предметів або понять, що може замінити слово.

Портфоліо - сукупність найкращих робіт, проектів або досягнень дизайнера, які дозволяють оцінити його професіоналізм та художній смак.

Пропорції - це система співвідношень розмірів частин між собою і з цілим, яка забезпечує композиційну цілісність і гармонійність виробів.

Растрова графіка - є частиною комп’ютерної графіки, яка займається створенням, обробкою та зберіганням растрових зображень за допомогою графічних редакторів.

Растрове зображення - є масивом кольорових точок (пікселів), що утворюють зображення на моніторі, дисплеї чи папері.

Рекламний дизайн - це певний комерційний вид мистецтва, в основі якого лежить досягнення прибутку, а не лише саме мистецтво.

Симетрія - закономірне розташування елементів однієї сторони відносно осі чи центру симетрії, завдяки чому створюється дзеркальне відображення іншої сторони.

Сприйняття знаку - це особливість отримання споживачем певної смислової інформації про визначений об'єкт.

Стайлінг - адаптація вже готового об'єкту дизайну або вдосконалення його технічної частини.

Субтрактивний принцип синтезу кольорів - принцип «віднімання» основних кольорів від білого. При накладанні основних кольорів (червоний, зелений, синій) утворюється чорний колір.

Технічний рисунок - малюнок предмету, з вказаними розмірами та формою, але без кольорів, при цьому видимі контури предмета зображують суцільними лініями, а невидимі - штриховими.

Колірний тон - різний по світлості відтінок в межах одного кольору. Наприклад, синій колір буває: пурпурним, бузковим, темно-синім, лазурним, голубим, блідо-голубим.

Фітодизайн - це вид дизайну, в якому в основному, застосовуються елементи природи: квіти і рослини.

Фотомонтаж - попередній перегляд будь-якого візуального знака, в місці його майбутнього монтажу, з урахуванням пропорцій та масштабу, використовується для узгодження з замовником.

Хроматичні кольори - усі спектральні кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, пурпуровий з усіма їх відтінками та переходами.

Читабельність - властивість зручного читання, шляхом стилістично правильного оформлення тексту знаку.

Шаблон для монтажу - це повномасштабний трафарет у вигляді креслення, роздрукованого на папері або виконаний з пластику, в якому кожен елемент знаку має точно визначене посадочне місце.

Шрифт - це комплект знаків та символів алфавіту, що мають однаковий характер дизайну, графічну форму та єдиний стиль.

Шрифт без засічок - тип шрифту, що не має жодних засічок (зарубок), а основні і сполучні штрихи мають одну товщину.

Шрифт курсивний - це шрифт з нахилом на 15° з округленими формами штрихів та їх з'єднань, що нагадує рукописний, та використовується найчастіше для виділення тексту.

Шрифт рубаний (гротеск) - шрифт геометричного характеру без зарубок, в якому присутній мінімальний контраст ліній, або навіть повна його відсутність. Використовується для заголовків, так як основний текст, набраний цим шрифтом є погано читабельним.

Шрифт рукописний - прописний шрифт, виконаний від руки або як імітація письма пером чи пензлем.

Шрифт із зарубками (антиква) - тип шрифту, в якому так звані засічки сприяють зрозумілішому читанню довгого тексту.

Яскравість - властивість, що характеризує інтенсивність світіння джерела світла.